English
Login
Početna
Integrityobservers.eu
Integrity observers

Ova web stranica izrađena je uz potporu
Europske unije i Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH. Više...

Javna nabava - baza
Novi projekt Partnerstva za društveni razvoj - portal koji će se na sustavan i analitičan način baviti isključivo pitanjima i problemima vezanima uz medije i javni interes:
 
 

 

Vijesti

Pitanja za pojašnjenjem i odgovori

Dizajn i programiranje lT alata u sklopu projekta Integrity observer
15.9.2016. 20:11:00

POZIV NA NADMETANJE

Dizajn i programiranje lT alata u sklopu projekta Integrity observer 
14.9.2016. 14:36:00

JAVNI POZIV ISTRAŽIVAČKIM NOVINARIMA/KAMA

na sudjelovanje u projektu “Nadzor Integriteta”
1.9.2016. 14:35:00

Javni poziv nevladinim grassroot organizacijama

Za dostavu projektnih prijedloga zagovaračkih aktivnosti
1.9.2016. 13:51:00

Pitanja za pojašnjenjem i odgovori

Usluge smještaja, hrane, najma dvorane  i osvježenja
18.11.2015. 10:47:00

Poziv na podnošenje ponuda

Usluge smještaja, hrane, najma dvorane i osvježenja.
6.11.2015. 14:45:00
Ova web stranica izrađena je uz potporu Europske unije i
Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u RH.


Sadržaj ove web stranice odgovornost je Partnerstva za društveni razvoj.